Adormirea Maicii Domnului - Hramul Parohiei Holm (2017)

Hramuri August 18, 2017

Urmând exemplul evlaviei strămoșilor noștrii, și noi, creștinii de azi, ne-am mobilizat pentru a a primi într-un cadru solemn pe toți creștinii care au călcat pragul bisericii parohiale din Holm, pentru a aduce cinstire Maicii Domnului, în ziua adormirii ei.

În înțelesul creștin – ortodox, cuvântul sărbătoare, de origine latină, reprezintă acele zile liturgice mai importante din cursul anului bisericesc, care sunt închinate comemorării faptelor, momentelor sau persoanelor, care au avut o însemnătate deosebită în istoria mântuirii. În viața bisericească, sărbătorile sunt identificate în mod deosebit prin faptul că sunt trecute în calendarul creștin ortodox cu culoarea roșie, în biserici se săvârșește Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, precedată, în cele mai multe cazuri, de Utrenie și Acatist, iar creștinii, urmând îndemnul câtării Heruvic, leapădă în acea zi „toată grija cea lumească”, nemaiîndeletnicindu-se cu lucrul fizic, ci cu rugăciunea și contemplarea la cele spirituale.

După obiectul și importanța lor, sărbătorile pot fi împărțite în praznice împărătești și sărbători ale sfinților, între care un loc aparte, de o importanță deosebită, o reprezintă sărbătorile închinate Maicii Domnului.

Praznicele împărătești sunt închinate Persoanelor Sfintei Treimi, principalelor evenimente din viața și activitatea pământească a Mântuitorului Hristos sau momentelor de o deosebită importanță din istoria Bisericii.

Cu totul deosebit de acestea, în viața fiecărei parohii, există una sau mai multe sărbători, cu o importanță deosebită, prilejuită de hramul bisericii și al comunității parohiale, sărbătoare care, conform tradiției noastre strămoșești, este prăznuită cu mare fast și totodată cu evlavie atât de credincioșii din parohie, dar și de creștinii din alte parohii, care vin în pelerinaj la sărbătoarea hramului bisericii respective.

Cuvântul hram, de origine slavonă, reprezintă în înțeles creștin ortodox, sărbătoarea ocrotitorului unei biserici, stabilit de către arhiereu în momentul târnosirii (sfințirii) locașului de cult, sau hotărânt în momentul înființării unei parohii. Hramul unei biserici poate fi atât un eveniment deosebit din istoria mântuirii cât și un sfânt față de care credincioșii unei parohii au o evlavie deosebită.

Biserica parohială a satului nostru, Holm, are binecuvântarea de a avea ca ocrotitoare pe însăși Născătoarea de Dumnezeu și Pururea Fecioara Maria, singura „mijlocitoare tare” la Dreptul și Blândul Judecător pentru  cei ce o cinstesc cum se cuvine. Mai precis, biserica parohială poartă hramul unui praznic împărătesc și anume al Adormirii Maicii Domnului (Upsenia sau Sfânta Marie mare) în amintirea zilei în care Sfânta Fecioară și-a dat obștescul sfârșit.

Prima atestare documentară a sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, conform documentelor existente, datează din secolul al V-lea, în Siria. Generalizarea sărbătoriirii Adormirii Maicii Domnului în spațiul creștin de Răsărit, s-a făcut, conform părerii celor mai mulți dintre teologi, datorită împăratului bizantin Mauriciu, care a rezidit biserica Maicii Domnului din grădina Ghetsimani și care a fixat în mod definitiv data sărbătoririi la 15 august.

Urmând exemplul evlaviei strămoșilor noștrii, și noi, creștinii de azi, ne-am mobilizat pentru a a primi într-un cadru solemn pe toți creștinii care au călcat pragul bisericii parohiale din Holm, pentru a aduce cinstire Maicii Domnului, în ziua adormirii ei.

Astfel, începând cu ziua de 14 august, în sunet de toacă și clopot, creștini din parohie, din localitățile învecinate (Podu Iloaiei, Hoisești, Scobâlțeni, Cosițeni), dar si din localitățile mai îndepărtate (Iași, Bordea, Todirești (Pașcani), Milișăuți (Suceava), s-au adunat pentru a ne uni în rugăciune la slujba Vecerniei unită cu Litia, după care împreună am cântat Maicii Domnului Prohodul, în amintirea adormirii și punerii ei în mormânt.

În rugăciune, alături de preotul paroh Narcis Rașcanu, am fost însoțiti de un sobor de preoți format din Pc. Pr. Cristinel Ioan Leonte de la Parohia „Sf. M. Mc. Dimitrie Izvorâtorul de Mir” – Lețcani I, Pc. Pr. Ovidiu Mihai Apătăchioae de la Parohia „Bunavestire” – Cornești, Pc. Pr. Constantin Marius Burghelea de la Parohia „Sf. Ap. Petru și Pavel” – Slobozia, Pc. Pr. Cătălin Ionuț Dascălu de la Parohia „Nașterea Maicii Domnului” – Todirești II și fost preot paroh în satul Holm, Pc. Pr. Dan Pădure de la Parohia „Sf. M. Mc. Dimitrie Izvorâtorul de Mir” – Rediu Răuseni, Pc. Pr. Eusebiu Timofte de la Parohia „Sf. Ier. Teodosie de la Brazi” – Lețcani III și Pc. Pr. Emilian Lucian Rotaru de la Parohia „Sf. Ierarh Nicolae” – Lungani.

Cuvântul de învățătură a fost ținut de fostul paroh, Pc. Pr. Cătălin Ionuț Dascălu.

A doua zi, 15 august, după Utrenia și Acatistul Adormirii Maicii Domnului, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost condusă de Pc. Pr. Claudiu Constantin Gheorghiasa de la Parohia „Sf. Împărați Constantin și Elena” – Dancaș și director activități neeconomice al Centrului eparhial Iași. Din sobor, alături de preotul paroh, au  mai făcut parte și Pc. Pr. Vasile Sârbu de la Parohia „Sf. Ier. Nicolae” – Podu Iloaiei, Pc. Pr. Cristian Rotaru de la Parohia „Pogorârea Sfântului Duh” – Hoisești și fost preot paroh al fostei filii Holm care în trecut a aparținut de Parohia Hoisești, Pc. Pr. Teodor Titel Ghiba de la Parohia „Sf. M. Mc. Dimitrie Izvorâtorul de Mir” –  Cosițeni, Pc. Pr. Ioan Puiu, preot slujitor la Capela „Sf. Trei Ierarhi” a Liceului Pedagogic din Iași și preot al Departamentului de Misiune pentru Tineret al Sectorului de Misiune Statistică și Prognoză pastorală al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost urmată de cuvântul de învățătură rostit de Pc. Pr. Claudiu Constantin Gheorghiasa și de parastasul pentru ctitorii bisericii și pentru toți cei adormiți în Domnul, moment la care s-a adăugat și Pc. Pr. Ioan Drăgoi, preot coslijitor la Parohia Podu Iloaiei.

Răspunsurile la strană au fost date de grupul de tineri A.T.O.R. – eni ai parohiei în colaborare cu tinerii Afuduloai Daniel, fost elev seminarist și absolvent al Facultății de Teologie din Iași, Stanciu Alexandru fost elev seminarist și student al Facultății de Teologie din Iași și Dorneanu Marius – Andrei, membru al A.T.O.R. Iași, cărora li s-a alăturat prin frumoasele pricesne cântate la chinonic, tânăra interpretă de muzică populară, Bortaș Paula – Maria.

Atât în seara de 14 august cât și a doua zi, credincioșii prezenți la slujbă au primit daruri din partea parohiei constând în iconițe cu reprezentarea iconografică a Adormirii Maicii Domnului și au participat la agapa frățească ce a încheiat șirul momentelor liturgice din cele două zile.

De asemenea, agapa frățească din ziua de 15 august a fost presărată și cu hrană spirituală, prin momentele artistice susținute de interpreta Bortaș Paula Maria, care a interpretat 8 piese din folclorul popular și de grupul de tineri ai parohiei care au interpretat Balada Martirilor Brâncoveni.

Mulțumim Bunului Dumnezeu și Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu pentru binecuvântările revărsate asupra parohiei noastre, tuturor credincioșilor prezenți la hramul bisericii, și tuturor celor care s-au implicat în buna organizare și desfășurare a hramului, enoriași ai parohiei și credincioși din alte parohii, precum și S.C. Fermador S.R.L. Iași.

„Bucură-te, ceea ce ești plină de har, care întru Adormirea ta, nu ne lași pe noi!”

 

Citește alte articole despre: Hram Holm 2017